Isključimo seksualno nasilje! #neznaciNE #prepoznajidjeluj

Isključimo seksualno nasilje! #neznaciNE #prepoznajidjeluj

Ispunite kratki kviz i provjerite svoje znanje o seksualnom nasilju i uznemiravanju.

1. Seksualno nasilje je ozbiljan privatni problem i jedan od najtežih oblika nasilja, a karakteriše ga prije svega odsustvo pristanka, tj. da je počinjeno protiv volje druge osobe.

2. Svaka peta žena u BiH je od svoje 15. godine doživjela neki oblik nasilja.

3. Glavni uzrok nasilja nad ženama su siromaštvo, ovisnost i temperament počinioca:

4. Polno ili seksualno uznemiravanje je svaki oblik neželjenog verbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe, posebno kada se stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje

5. Ključni elementi pristanka na seksualnu aktivnost su: (Izaberite sve odgovore za koje smatrate da su ispravni)

6. Identificiraj ponašanje seksualnog uznemiravanja: (Izaberite sve odgovore za koje smatrate da su ispravni)

7. Kod žrtava seksualnog uznemiravanja, najčešće posljedice su fizičke povrede.

8. Ukoliko je žena stupila u seksualne odnose s bračnim partnerom bez pristanka, uz fizičku prisilu partnera, to se smatra silovanjem u braku.

9. Većina žrtava seksualnog nasilja odmah će se povjeriti nekome i prijaviti počinioca policiji.

10. U kojem dijelu BiH se silovanje, genitalno sakaćenje žena, prinudna sterilizacija, proganjanje, polna ucjena, polno uznemiravanje i prinudno zaključenje braka definišu kao krivična djela?

11. Grad

12. Spol

13. Godine

Isključimo seksualno nasilje! #neznaciNE #prepoznajidjeluj